Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Тәңірі
Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Тәңірі
Сөз тасасынан Тәңiрi сығалайды, соны көре бiлуiң керек.
08.04.2018