Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Тәңірі
Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Тәңірі
Сөз тасасынан Тәңiрi сығалайды, соны көре бiлуiң керек
08.04.2018