Театр / 23.06.2020
ZOOM-дағы ONLINE пьеса оқылымы. Ол қалай өтті?
Театр / 28.03.2019
Қaзіргі Қaзaқстaн теaтрлaрының мәдениет жүйесіндегі орны
Бұл мақалада Қазақстан театрларының мәдениеттегі орны жан-жақты сараланып, талдауға алынады.
Театр / 23.06.2020
ZOOM-дағы ONLINE пьеса оқылымы. Ол қалай өтті?
Театр / 28.03.2019
Қaзіргі Қaзaқстaн теaтрлaрының мәдениет жүйесіндегі орны
Бұл мақалада Қазақстан театрларының мәдениеттегі орны жан-жақты сараланып, талдауға алынады.